Foto BONI d.o.o. posluje z vami že od leta 1990. Vedno se trudimo, da bi vam ustregli in ponudili najkvalitetnejše fotografske usluge.

boni

FOTO BONI d.o.o. KRANJ
Cesta Staneta Žagarja 19,
TRR: 03126-1006941761
DAV. ŠT.: 99200317
MAT. ŠT.: 5346339
VPIS: 1-1029-00
SRG: -396/90 KRANJ
Zaposleni:
direktorica:
NIKOLAJA BELE
laborant:
JANEZ KNIFIC
računalniška obdelava in oblikovanje:
JAN BELE